Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Euro-Drive aanbiedt.

Wij stellen alles in het werk om U veilig en wel naar uw bestemming te brengen. Bij vertrek halen wij U op in functie van het vertrekuur van uw vlucht die bij reservatie is doorgegeven. Wij nemen de nodige marge naargelang het uur, weeromstandigheden en verkeer

Boekingen

De gegevens die U bij reservatie doorgeeft dienen correct te zijn. Wij zijn niet verantwaardelijk voor laattijdige aankomst door foutieve info.                        Bij last-minute boekingen (binnen 24h) zullen extra administratiekosten bovenop de totaalprijs gerekend worden.

Betalingen

Betaling gebeurt contant op de heenreis of tijdig per overschrijving. (min 10 dagen voor de vertrekdatum)
Bij business klanten of frequente boekingen wordt een maandelijkse facturatie voorzien.Bij niet betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van € 25, dit benevens een verwijlintrest van 12% per jaar.

Vertragingen

Euro-Drive is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele vertragingen van vliegtuigen, treinen of de annulatie van vluchten.
Wij blijven tot 1 uur na het afgesproken tijdstip ter beschikking. Na 1 uur geven wij voorrang aan de lopende opdracht
Gelieve ons daarom tijdig telefonisch te verwittigen wanneer de vertraging meer dan 1/2 uur bedraagt.

Overmacht

Euro-Drive is in geen geval aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor enige schade veroorzaakt door onze fout of overmacht.In geval van overmacht kan euro-drive niet verantwoordelijk gesteld worden indien hierdoor een aansluiting wordt gemist.

Annulatie

Bij wijzigingen minder dan 24 uur voor de opdracht, behouden wij het recht de reservatie te annuleren of een prijs
Als er niet wordt opgedaagd en er geen annulatie gebeurde minimum 4 uur voor het afgesproken vertrek of aankomst.

Wijzigingen

Euro-drive behoudt zich het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.
 
Euro Drive luchthavenvervoer - navigatiemenu Euro Drive - Homepage - Navigatie spatie Euro Drive - Diensten - Navigatie spatie Euro Drive - Informatie - Navigatie spatie Euro Drive - Prijzen - Navigatie spatie Euro Drive - Reservatie - Navigatie spatie Euro Drive - Contact - Navigatie spatie
(c) 2009 - Euro-drive - Bredabaan 928 - 2170 Merksem - Antwerpen - België